【Leg4】Tour of China 2016 & 环中国 2016 丽江-贵阳

TOC2016 Leg4.png

时至五月,TOC的脚步继续前行!离开滇西古城丽江,飞向“中国避暑之都”贵阳!

 

活动时间
2016年5月21日 周六 晚20点至24点 1200z-1600z

 

活动机场

丽江三义国际机场(ZPLJ)
贵阳龙洞堡国际机场 (ZUGY)

 

航图

ZPLJ

航路
ZPLJ – ZUGY
DAL W146 GULOT A599 SGM A581 QNX

推荐地景

丽江三义国际机场(ZPLJ)

[FSX-PAYWARE] [XPLANE10-FREEWARE]

 

贵阳龙洞堡国际机场 (ZUGY)

[FSX-FREEWARE] [XPLANEX-FREEWARE]

 

VATPRC 有你更精彩
You make the difference!