Tour of China 2014 & 环中国 2014 Leg4&5

post-3-0-21255800-1396881248.png

 

活动时间

2014年05月17日 周六 晚8点至11点 1200z-1500z

2014年05月18日 周日 晚8点至11点 1200z-1500z

 

活动机场

广州白云国际机场(ZGGG)

三亚凤凰国际机场(ZJSY)

桂林两江国际机场(ZGKL)

 

推荐航路

05月17日 星期六 ZGGG-ZJSY

ZUH R200 BIGRO G221 GIVIL

建议高度:FL256(7800米)/FL276(8400米)/FL301(9200米)

 

05月18日 星期日 ZJSY-ZGKL 

GIVIL G221 NYB W70 BHY R339 NNG R343 LBN

建议高度:FL291(8900米)/FL311(9500米)/FL331(10100米)

 

航图

VATPRC官方航图

 

VATPRC有你,更精彩

You Make the Difference